Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Slávnostné prijatie žiakov u riaditeľky školy

                                                  

Ako sa robí JAZZ

               

Vyhodnotenie súťaže Poznaj svoj kraj 2009

                                                                    

Vianočný koncert 2009

                                     

II. verejný žiacky koncert „Valentín“ 2010

                    

Náš prvý SUPER KARNEVAL

                                                                

Nadregionálna súťaž Klavír 2010

                                               

Prehliadka hry na rôznych nástrojoch a spevu 2010

                                                                

III. interný koncert

                                             

Výlet BOJNICE

                                                      

Absolventský koncert hudobného a tanečného odboru

                                                                                                                                       

Aktivita LDO – Noc múzeí

                          

Triedny koncert pani učiteľky Heleny Pál Balážovej – spev