Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

 Číslo faktúry Došla dňa Zverejnená Odberateľ Dodávateľ
 d1  18012016 18012016  ZUŠ Rožňava Energie 2 Bratislava
 d2  18012016 18012016  ZUŠ Rožňava Energie 2 Bratislava
 1  18012016  18012016  ZUŠ Rožňava  Technické služby Rožňava
 2  18012016 18012016  ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 3  01022016 01022016  ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
 4  01022016  01022016  ZUŠ Rožňava  Gekos Rožňava
 5  01022016  01022016  ZUŠ Rožňava  SPP Bratislava
 6  01022016  01022016  ZUŠ Rožňava  Orange Bratislava
 7  04022016  04022016  ZUŠ Rožňava  Vaša Bratislava
 8  08022016  08022016  ZUŠ Rožňava  Stefe Bratislava
 9  08022016  08022016  ZUŠ Rožňava  Slovak telekom Rožňava
 10  22022016  22022016  ZUŠ Rožňava  M. Sokol Optimax Košice
 11  22022016  22022016  ZUŠ Rožňava  SPP Bratislava
 12  22022016  22022016  ZUŠ Rožňava  M. Sokol Optimax Košice
 13  23022016  23022016  ZUŠ Rožňava  ŠEVT B. Bystrica
 14  23022016  23022016  ZUŠ Rožňava  Technické služby Rožňava
 15  23022016  23022016  ZUŠ Rožňava  Orange Bratislava
 16  23022016  23022016  ZUŠ Rožňava  Norofilm s. r. o. Rožňava
 17  02032016  02032016  ZUŠ Rožňava  SPP Bratislava
 18  02032016  02032016  ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 19  03032016  03032016  ZUŠ Rožňava  Raabe Bratislava
 20  03032016  03032016  ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
 21  03032016  03032016  ZUŠ Rožňava  Stefe Rožňava
 22  08032016  08032016  ZUŠ Rožňava  Slovak Telekom Bratislava
23  10032016  10032016  ZUŠ Rožňava  AquaCool K. Most
 24  10032016  10032016 ZUŠ Rožňava Stefe Rožňava
 25  10032016  10032016 ZUŠ Rožňava  Laax Rožňava
 26  15032016  15032016 ZUŠ Rožňava  Technické služby Rožňava
 27  17032016 17032016 ZUŠ Rožňava 100PFood Rožňava
 28  17032016  17032016 ZUŠ Rožňava  VVS Košice
 29  23032016  23032016 ZUŠ Rožňava  Orange Bratislava
 30  23032016  23032016 ZUŠ Rožňava  VVS Košice
 31  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  SPP Bratislava
 32  05042016  0504206 ZUŠ Rožňava  CVČ Rožňava
 33  06042016  06042016 ZUŠ Rožňava  Slovak Telekom Rožňava
 34  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  Raabe Bratislava
 35  08042016  08042016 ZUŠ Rožňava  Stefe Rožňava
 36  01032016  01032016 ZUŠ Rožňava  Vaša Bratislava
 37  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  Vaša Bratislava
 38  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  Gekos Rožňava
 39  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  AquaCool K. Most
 40  05042016  05042016 ZUŠ Rožňava  Vaša Bratislava
 41  20042016  20042016 ZUŠ Rožňava  Š. Šmelko Dobšiná
 42  25042016  25042016 ZUŠ Rožňava  Orange Bratislava
 43  02052016 02052016 ZUŠ Rožňava Vaša Bratislava
 44  02052016 02052016 ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
 45  02052016 02052016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
46 04052016 04052016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
47 04052016 04052016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
d3 02052016 02052016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
48 09052016 09052016 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
49 09052016 09052016 ZUŠ Rožňava Stefe Rožňava
50 12052016 12052016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
51 13052016 13052016 ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
 52  13052016 13052016 ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
 53  23052016 23052016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 54  09062016 09062016  ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
55 06062016 06062016 ZUŠ Rožňava Vaša Bratislava
56 09062016 09062016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
57 06062016 06062016 ZUŠ Rožňava Gekos Bratislava
58 13062016 13062016 ZUŠ Rožňava Ives Košice
 59  13062016 13062016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
 60  15062016 15062016  ZUŠ Rožňava Vaša Bratislava
61 13062016 13062016 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
62 13062016 13062016 ZUŠ Rožňava PM a HM Rakovnica
63 14062016 14062016 ZUŠ Rožňava Vidikon Rožňava
64 20062016 20062016 ZUŠ Rožňava Bujnovská Košice
65 20062016 20062016 ZUŠ Rožňava Agrex Rožňava
66 27062016 27062016 ZUŠ Rožňava ŠEVT B. Bystrica
67 23062016 23062016 ZUŠ Rožňava VVS Košice
68 28062016 28062016 ZUŠ Rožňava PM a HM Rakovnica
69 02072016 02072016 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
70 06072016 06072016 ZUŠ Rožňava Vaša Bratislava
71 15072016 15072016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
72 01072016 01072016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
73 08072016 08072016 ZUŠ Rožňava J. Bernáthová Betliar
74 08072016 08072016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 75  22062016 22062016  ZUŠ Rožňava  Orange Bratislava
76 25072016 25072016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
77 26072016 26072016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
78 26072016 26072016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
d4 26072016 26072016 ZUŠ Rožňava Energie 2 Bratislava
d5 26072016 26072016 ZUŠ Rožňava Energie 2 Bratislava
 79  29072016  29072016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 80  01082016 01082016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 81  01082016 01082016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 82  02082016 02082016 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
 83  05082016 05082016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
 84  09082016 09082016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
 85  25082016 25082016 ZUŠ Rožňava ASC Bratislava
 86  17082016 17082016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 87  24082016 24082016 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
 88  31082016 31082016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 89  06092016 06092016 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
 90  06092016 06092016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 91  05092016 05092016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
 92  08092016 08092016 ZUŠ Rožňava Hudobný fond Bratislava
 93  06092016 06092016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
94 08092016 08092016 ZUŠ Rožňava Stitch Rožňava
95 08092016 08092016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
96 05092016 05092016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
97 23092016 23092016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 98  19092016 19092016 ZUŠ Rožňava F. Kinyik Rožňava
 99  19092016 19092016 ZUŠ Rožňava Janete Rožňava
 100  19092016 19092016 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
 101  26092016 26092016 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
 102  27092016 27092016 ZUŠ Rožňava  Gekos Slovakia s. r. o. Rožňava
 103  30092016 30092016 ZUŠ Rožňava Poradca Žilina
 104  05102016 05102016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 105  05102016 05102016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 106  05102016 05102016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
 107  05102016 05102016 ZUŠ Rožňava VVS Košice
 108  05102016 05102016 ZUŠ Rožňava I. Frank Banská Bystrica
 109  07102016 07102016 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
 110 storno storno ZUŠ Rožňava storno
 111  07102016 07102016 ZUŠ Rožňava Stefe Rožňava
 112  03102016 03102016 ZUŠ Rožňava Muziker Bratislava
 113  07102016 07102016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 114  10102016 10102016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
 115 11102016 11102016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
 116 21102016 21102016 ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
 117 24102016 24102016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 118 19102016 19102016 ZUŠ Rožňava Muziker Bratislava
 119 24102016 24102016 ZUŠ Rožňava Hafera Pean Púchov
 120 01112016 01112016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 121 01112016 01112016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 122 01112016 01112016 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
 123 04112016 04112016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 124 07112016 07112016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 125 08112016 08112016 ZUŠ Rožňava Slovak telekom Bratislava
 126 07112016 07112016 ZUŠ Rožňava CompAct Rožňava
 127 08112016 08112016 ZUŠ Rožňava Stefe Rožňava
 128 09112016 09112016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
 129 10112016 10112016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
 130 10112016 10112016 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
 131 10112016 10112016 ZUŠ Rožňava Optima Košice
 132 14112016 14112016 ZUŠ Rožňava Grafdekor Rožňava
 133 23112016 23112016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 134 23112016 23112016 ZUŠ Rožňava TB O C. Republik Praha
 135 28112016 28112016 ZUŠ Rožňava I. Sokolova Optima Košice
 136 28112016 28112016 ZUŠ Rožňava Grafdekor Rožňava
 137 18112016 18112016 ZUŠ Rožňava TB O C. Republik Praha
 138 29112016 29112016 ZUŠ Rožňava M. Sokol Optimax Košice
 139 30112016 30112016 ZUŠ Rožňava MB Tech BB
 140 30112016 30112016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 141 03112016 03112016 ZUŠ Rožňava MOB Interiér
 142 01122016 01122016 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
 143 01122016 01122016 ZUŠ Rožňava OZ Art Harmony Rožňava
 144 02122016 02122016 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 145 05122016 05122016 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava
 146 06122016 06122016 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
 147  06122016 06122016 ZUŠ Rožňava Insgraf Šaľa
 148  06122016 06122016 ZUŠ Rožňava Slovak telekom Bratislava
 149  07122016 07122016 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
 150  07122016  07122016 ZUŠ Rožňava  Stefe Rožňava
 151  07122016  07122016 ZUŠ Rožňava  AquaCool Rožňava
 152  01122016  01122016 ZUŠ Rožňava  Gekos Rožňava
 153  08122016  08122016 ZUŠ Rožňava  Maxxl Rožňava
 154  09122016 09122016 ZUŠ Rožňava Technické služby Rožňava
 155  13122016 13122016 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 156  14122016 14122016 ZUŠ Rožňava  Euronics TPD Bratislava
 157  14122016 14122016 ZUŠ Rožňava  Euronics TPD Bratislava
 158  14122016 14122016 ZUŠ Rožňava Muziker Bratislava
 159 14122016 14122016 ZUŠ Rožňava Euronics TPD Bratislava
 160 16122016 16122016 ZUŠ Rožňava Mária Bujnovská Gold piano Košice
 161 16122016 16122016 ZUŠ Rožňava Výhodný software Brno
 162 22122016 22122016 ZUŠ Rožňava VVS Košice
163 28122016 28122016 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
 164 03012017 03012017 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Bratislava
 165 04012017 04012017 ZUŠ Rožňava Slovak Telekom Bratislava
 166 09012017 09012017 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
 167 09012017 09012017 ZUŠ Rožňava AquaCool K. Most
 168 09012017 09012017 ZUŠ Rožňava Stefe Rožňava
169 10012017 10012017 ZUŠ Rožňava Agrex Rožňava
 170 16012017 16012017 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
d6 14012017 14012017 ZUŠ Rožňava Mesto Rožňava
d7 17012017 17012017 ZUŠ Rožňava SPP Bratislava