Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

 

p.č. Došlo dňa Zverejnené Odberateľ Dodávateľ
D1/2012 16-01-2012 16-01-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
D2/2012 23-01-2012 23-01-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
1/2012 23-01-2012 23-01-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
2/2012 20-01-2012 20-01-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
3/2012 20-01-2012 20-01-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
4/2012 23-01-2012 23-01-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
5/2012 25-01-2012 25-01-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
6/2012 25-01-2012 25-01-2012 ZUŠ Rožňava Stand Rožňava
7/2012 31-01-2012 31-01-2012 ZUŠ Rožňava Mestské divadlo Actores Rožňava
8/2012 01-01-2012 01-01-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
9/2012 02-02-2012 02-02-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
10/2012 03-02-2012 03-02-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
11/2012 03-02-2012 03-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
12/2012 03-02-2012 03-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
13/2012 06-02-2012 06-02-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
14/2012 06-02-2012 06-02-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
15/2012 06-02-2012 06-02-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
16/2012 07-02-2012 07-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
17/2012 07-02-2012 04-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
18/2012 07-02-2012 07-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
19/2012 08-02-2012 08-02-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
20/2012 08-02-2012 08-02-2012 ZUŠ Rožňava
ŠJ SŠ Komenského Rožňava
    ZUŠ Rožňava  
21/2012 10-02-2012 10-02-2012 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
22/2012 13-02-2012 13-02-2012 ZUŠ Rožňava Euro Bystrina Kamenný Most
23/2012 23-02-2012 23-02-2012 ZUŠ Rožňava Norofilm Rožňava
24/2012 23-02-2012 23-02-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zelený strom Rožňava
25/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zakarpatská ul. Rožňava
26/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zakarpatská ul. Rožňava
27/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zakarpatská ul. Rožňava
28/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zakarpatská ul. Rožňava
29/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
30/2012 01-03-2012 01-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
31/2012 01-03-2012 01-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
32/2012 01-03-2012 14-03-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Rožňava
33/2012 01-03-2012 01-03-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Rožňava
34/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
35/2012 02-03-2012 02-03-2012 ZUŠ Rožňava CVČ Rožňava
36/2012 05-03-2012 05-03-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
37/2012 05-03-2012 05-03-2012 ZUŠ Rožňava T Bratislava
38/2012 05-03-2012 05-03-2012 ZUŠ Rožňava T Bratislava
39/2012 05-03-2012 05-03-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
40/2012 08-03-2012 08-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
41/2012 08-03-2012 08-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
42/2012 08-03-2012 08-03-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
43/2012 13-03-2012 13-03-2012 ZUŠ Rožňava Šmelko Dobšiná
44/2012 23-03-2013 23-03-2013 ZUŠ Rožňava Eurobystrina Kamenný Most
45/2012 27-03-2012 27-03-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
46/2012 27-03-2012 27-03-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
47/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
48/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
49/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zlatá Rožňava
50/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
51/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
52/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
53/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
54/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
55/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava T Bratislava
56/2012 12-04-2012 12-04-2012 ZUŠ Rožňava T Bratislava
57/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Euro Bystrina Kamenný Most
58/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
59/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
60/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
61/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
62/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
63/2012 16-04-2012 16-04-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Rusňáková Ako doma Rožňava
64/2012 27-04-2012 27-04-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
65/2012 07-04-2012 27-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠEVT Banská Bystrica
66/2012 27-04-2012 27-04-2012 ZUŠ Rožňava ŠEVT Banská Bystrica
67/2012 27-04-2012 27-04-2012 ZUŠ Rožňava Stand Rožňava
68/2012 27-04-2012 27-04-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
69/2012 30-04-2012 30-04-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
70/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
71/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ SŠ Komenského Rožňava
72/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
73/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
74/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava Slovak Telecom Bratislava
75/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava Slovak Telecom Bratislava
76/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
77/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
78/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
79/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava EuroBystrina Kamenný most
80/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Ako doma Rožňava
81/2012 07-05-2012 07-05-2012 ZUŠ Rožňava Jedáleň Ako doma Rožňava
82/2012 25-05-2012 25-05-2012 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
83/2012 28-05-2012 28-05-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
84/2012 28-05-2012 28-05-2015 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
85/2012 28-05-2012 28-05-2012 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
86/2012 28-05-2012 28-05-2012 ZUŠ Rožňava Ives Košice
87/2012 06-06-2012 06-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
88/2012 06-06-2012 06-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
89/2012 11-06-2012 11-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠEVT B. Bystrica
90/2012   11-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zakarpatská Rožňava
91/2012 11-06-2012 11-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ ZŠ Zakarpatská Rožňava
92/2012 15-06-2012 15-06-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
93/2012 29-06-2012 15-06-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ KOmenského Rožňava
94/2012 15-06-2012 15-06-2012 ZUŠ Rožňava Eurobystrina Kamenný Most
95/2012 15-06-2012 15-06-2012 ZUŠ Rožňava Infra Leváre
96/2012 05-06-2012 25-06-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
97/2012 26-06-2012 26-06-2012 ZUŠ Rožňava ASC Bratislava
98/2012 27-06-2012 27-06-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
99/2012 27-06-2012 27-06-2012 ZUŠ Rožňava Agrex Rožňava
100/2012 27-06-2012 27-06-2012 ZUŠ Rožňava Agrex Rožňava
101/2012 27-06-2012 27-06-2012 ZUŠ Rožňava Cukráreň Piroška Rožňava
102/2012 01-06-2012 01-06-2012 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
103/2012 19-06-2012 19-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
104/2012 08-06-2012 08-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
105/2012 08-06-2012 08-06-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
106/2012 01-06-2012 01-06-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
107/2012 04-06-2012 04-06-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
108/2012 04-06-2012 04-06-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
109/2012 08-06-2012 08-06-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zelený strom Rožňava
110/2012 08-06-2012 08-06-2012 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
111/2012 08-06-2012 08-06-2012 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
112/2012 03-7-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
113/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňva
114/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
115/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
116/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
117/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
118/2012 03-07-2012 03-07-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Zlatá ul. Rožňava
119/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
120/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
121/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
122/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava Eurobystrina Kamenný Most
123/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava SŠ Komenského Rožňava
124/2012 04-07-2012 04-07-2012 ZUŠ Rožňava SŠ Komenského Rožňava
125/2012 12-07-2012 12-07-2012 ZUŠ Rožňava Sociálna poisťovňa Rožňava
126/2012 13-07-2012 13-07-2012 ZUŠ Rožňava Sociálna poisťovňa Rožňava
127/2012 24-07-2012 24-07-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
128/2012 31-07-2012 31-07-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
129/2012 01-08-2012 01-08-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
130/2012 09-08-2012 09-08-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
131/2012 09-08-2012 09-08-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
132/2012 09-08-2012 09-08-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
133/2012 09-08-2012 09-08-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
134/2012 09-08-2012 09-08-2012 ZUŠ Rožňava Poradca s. r. o. Žilina
135/2012 30-08-2012 30-08-2012 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
136/2012 30-08-2012 30-08-2012 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
137/2012 30-08-2012 30-08-2012 ZUŠ Rožňava ŠEVT B. Bystrica
138/2012 30-08-2012 30-08-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zakarpatská Rožňava
139/2012 30-08-2012 30-08-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zakarpatská Rožňava
140/2012 04-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
141/2012 04-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
142/2012 04-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava Infra Slovakia s. r. o.
143/2012 04-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava Orange Slovensko Bratislava
144/2012 04-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava ŠEVT Banská Bystrica
145/2012 05-09-2012 05-09-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
146/2012 05-09-2012 05-09-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
147/2012 05-09-2012 05-09-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zelený strom Rožňava
148/2012 14-09-2012 04-09-2012 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
149/2012 20-09-2012 20-09-2012 ZUŠ Rožňava Stand Rožňava
150/2012 20-09-2012 20-09-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
151/2012 20-09-2012 20-09-2012 ZUŠ Rožňava ASC Agenda Bratislava
152/2012 20-09-2012 20-09-2012 ZUŠ Rožňava Aqua Cool Kamenný Most
153/2012 26-09-2012 26-09-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
154/2012 11-09-2012 11-09-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
155/2012 11-09-2012 11-09-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
156/2012 11-09-2012 11-09-2012 ZUŠ Rožňava Optimax Košice
157/2012 02-10-2012 02-10-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
158/2012 02-10-2012 02-10-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
159/2012 02-10-2012 02-10-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
160/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
161/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
162/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
163/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
164/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava Aqua Cool Kamenný Most
165/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava Helena Rusňáková Rožňava
166/2012 03-10-2012 03-10-2012 ZUŠ Rožňava Helena Rusňáková Rožňava
167/2012 12-10-2012 12-10-2012 ZUŠ Rožňava Laax Rožňava
168/2012 12-10-2012 12-10-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zlatá ul. Rožňava
169/2012 12-10-2012 12-10-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zlatá ul. Rožňava
170/2012 12-10-2012 12-10-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zlatá ul. Rožňava
171/2012 25-10-2012 25-10-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
172/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
173/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
174/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zelený strom Rožňava
175/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
176/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
177/2012 02-11-2012 02-11-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
178/2012 05-11-2012 05-11-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
179/2012 05-11-2012 05-11-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratisalva
180/2012 05-11-2012 05-11-2012 ZUŠ Rožňava Aqua Cool Kamenný Most
181/2012 06-11-2012 06-11-2012 ZUŠ Rožňava Rusňáková Helena Rožňava
182/2012 06-11-2012 06-11-2012 ZUŠ Rožňava Rusňáková Helena Rožňava
183/2012 09-11-2012 09-11-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá Rožňava
184/2012 09-11-2012 09-11-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá Rožňava
185/2012 09-11-2012 09-11-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá Rožňava
186/2012 16-11-2012 16-11-2012 ZUŠ Rožňava Vaša Slovensko Rožňava
187/2012 19-11-2012 19-11-2012 ZUŠ Rožňava Robert Šafár Rožňava
188/2012 27-11-2012 27-11-2012 ZUŠ Rožňava Raabe Bratislava
189/2012 29-11-2012 29-11-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
190/2012 04-12-2012 04-12-2012 ZUŠ Rožňava SŠ ŠJ Komenského Rožňava
191/2012 04-12-2012 04-12-2012 ZUŠ Rožňava SŠ ŠJ Komenského Rožňava
192/2012 05-12-2012 05-12-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
193/2012 03-12-2012 03-12-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zakarpatská Rožňava
194/2012 03-12-2012 03-12-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zakarpatská Rožňava
195/2012 04-12-2012 04-12-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
196/2012 10-12-2012 10-12-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
197/2012 10-12-2012 10-12-2012 ZUŠ Rožňava ŠJ Rusňáková Rožňava
198/2012 10-12-2012 10-12-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
199/2012 10-12-2012 10-12-2012 ZUŠ Rožňava Aqua Cool Kamenný Most
200/2012 06-12-2012 06-12-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
201/2012 06-12-2012 06-12-2012 ZUŠ Rožňava T-Com Bratislava
202/2012 11-12-2012 11-12-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
203/2012 17-12-2012 17-12-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zakarpatská ul. Rožňava
204/2012 17-12-2012 17-12-2012 ZUŠ Rožňava ZŠ Zakarpatská ul. Rožňava
205/2012 20-12-2013 20-12-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
206/2012 20-12-2012 20-12-2012 ZUŠ Rožňava Spojená škola ŠJ Komenského Rožňava
207/2012 28-12-2012 28-12-2012 ZUŠ Rožňava VVS Košice
208/2012 28-12-2012 28-12-2012 ZUŠ Rožňava Orange Bratislava
209/2012 28-12-2012 28-12-2012 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
210/2012 07-01-2013 07-01-2013 ZUŠ Rožňava VVS Košice
211/2012 08-01-2013 08-01-2013 ZUŠ Rožňava Gekos Rožňava
212/2012 08-01-2013 08-01-2013 ZUŠ Rožňava Aqua Cool Kamenný Most
213/2012 08-01-2013 08-01-2013 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
214/2012 08-01-2013 08-01-2013 ZUŠ Rožňava T Com Bratislava
215/2012 10-01-2013 10-01-2013 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
216/2012 10-01-2013 10-01-2013 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
217/2012 10-01-2013 10-01-2013 ZUŠ Rožňava ZŠ ŠJ Zlatá ul. Rožňava
218/2012 10-01-2013 10-01-2013 ZUŠ Rožňava Helena Rusňáková Rožňava
219/2012 10-01-2013 10-01-2013 ZUŠ Rožňava Helena Rusňáková Rožňava
220/2012 15-01-2012 15-01-2012 ZUŠ Rožňava VSE Košice
221/2012 15-01-2012 15-01-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
222/2012 15-01-2012 15-01-2012 ZUŠ Rožňava SPP Poprad
         
júl 2012 31.7.2012 31.7.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr
august 2012 31.8.2012 31.8.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr
september 2012 0.9.2012 30.9.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr
október 2012 31.10.2012 31.10.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr
november2012 30.11.2012 30.11.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr
december 2012 31.12.2012 31.12.2012 ZUŠ Rožňava súpis faktúr