Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdělávání, Aktivita Uznané
kredity
Spolu
 Hegedusová Agnesa Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ  14,35 49
 Mgr. Kovtun Alexander Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠProgram kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých  14,35 

12

61
 Mgr. Krajčiová Barbora Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

14,35 

 

12

61
 Mikulová Silvia Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

 14,35 

 

10

 

12

71
 Mišurová Mária Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

 14,35 

 

10

 

12

71
 Mišurová Silvia Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností,
Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

 14,35 

 

10

 

12

63
 Pál Balážová Helena Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ  14,35 49
 Slivová Alžbeta Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

 

Program kontinuálneho vzdelávania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

 14,35 

 

10

 

12

63
 Mgr. Šmiják Ondrej Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ  1435 49
 Mgr. Tomášiková Jana Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností ,Tvorba učebných osnov z predmetov hud. odboru ZUŠ a hudobnej výchovy na ZŠ,Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ  141435 63
Čobádyová Mária Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ  35  35
Henriczy Peter Rozvoj kompetencií vedúceho predmetovej komisie na ZUŠ 35 35
Mgr. Kerekešová Monika Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkovVytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialóguProgram kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 1012

 

12

 

34