Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Detská ľudová hudba Lúčka je zoskupenie detí vo veku od 9 do 16 rokov, ktoré sa zameriava najmä na hudobné spracovanie ľudových piesní Horného Gemera. Jej vedúcim je Mgr. Ondrej Šmiják . Lúčka tradične vystupuje na kultúrnych podujatiach mesta, ako sú –Rožňavský jarmok, Dni mesta Rožňava, Stavanie májov, Streetfestival, či Vianočný koncert. Spolupracuje s folklórnym súborom Haviarik a zúčastňuje sa na spoločných vystúpeniach. Vystupovala na kultúrnych podujatiach v Rožňave, Rejdovej , Brdárke, Rakovnici, Dobšinej, Gemerskej Polome, Slavošovciach, Rimavskej Sobote, Habovke, ale aj v zahraničí – v Poľskom Tešíne, v maďarskom meste Szécsény. Získala už aj niekoľko ocenení – 1. miesto na okresnej súťaži ľudovej hudby v rokoch 2006 a 2008, umiestnenie v B pásme na krajskej súťaži detského folklóru v Košiciach, diplomy a ďakovné listy z podujatí – Krajská súťažná prehliadka Prakovce 2006, Gemerský folklórny festival v Rejdovej 2007 a 2008, Tvorivá dielňa mladých muzikantov MUZIČKY 2007 a XXIX. Ročník Gemersko-malohontských slávností Klenovská rontouka 2007, Slávnosti Gemera a Malohontu Rok na Gemeri 2007 a 2008, Detský festival rómskych piesní a tancov v Brzotíne – 2008.

História

Detská ľudová hudba Lúčka vznikla v októbri 2003 pod vedením Edity Kiselyovej a za podpory Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Jej členov tvorili hráči na sláčikové nástroje, flautu , akordeón a speváci. Mnohí sa už pred vstupom do súboru aktívne zapájali do folklórnej činnosti v Rožňave, a blízkych obciach.

V septembri 2005 Lúčka začala svoju činnosť v Základnej umeleckej škole v Rožňave. Po náhlom úmrtí umeleckej vedúcej Edity Kiselyovej sa v októbri 2005 vedenia súboru ujal Mgr. Ondrej Šmiják. Detská ľudová hudba sa stala členom Umeleckej únie mesta Rožňava. Každoročne absolvuje 15 – 20 vystúpení.

Zloženie a organizácia v školskom roku 2008/2009

 

 

V skupine starších žiakov :

spievajúcou primáškou je Zuzana Birková

huslistky – Adriana Šmijáková, Eva Šmijáková, Samuel Rudnay

kontry a spev – Radoslav Žolko

husľové konry – Štefan Kišš

flauta a spev – Zuzana Dvorčáková

spev – Zuzana Rudnayová

na kontrabase hrá vyučujúci Ondrej Šmiják

V skupine mladších žiakov na sláčikové nástroje – husle, violončelo a kontrabas hrajú žiaci: Samuel Rudnay, Branislav Dujčák, Daniel Hudi, Bálint Kristóf, Viktor Darvaš, Tibor Tóth. Na akordeóne a kontrabase hrá Rastislav Mišanko. Do spevu sa zapojili aj žiačky Barbora Krasnovská, ktorá účinkuje v súbore Haviarik a Mária Juriniová.

Umelecký vedúci Ondrej Šmiják – učiteľ huslí – zabezpečuje výber piesní, úprava piesní a ich rozpisovanie pre jednotlivé nástroje, nácvik nástrojov – husle, kontra, kontrabas, súhru jednotlivých nástrojov, organizačné zabezpečenie akcií.

Pani Ildikó Jamrichová – vyučuje hru na akordeón, rozpisuje party pre akordeóny.

Pani Silvia Mikulová vyučuje hru na flautu a upravuje noty pre tento nástroj.

Pani Helena Pál Balážová sa stará o hlasovú prípravu speváčok.

Vedenie školy v spolupráci s vyučujúcimi zabezpečuje obnovu krojového vybavenia, údržbu hudobných nástrojov, metodické a materiálne vybavenie.

Občianske združenie rodičov školy podporuje súbor pri organizácii sústredení, pri vystúpeniach a ocenení žiakov za aktivitu na konci školského roka.

Repertoár:

Piesne, ktoré sú súčasťou repertoáru detskej ľudovej hudby Lúčka pochádzajú najmä z oblasti Horného a Stredného Gemera. Vedúci súboru čerpá zo zbierok Ondreja Hericha, ale aj z vlastných skúseností z okolitých obcí. Najznámejšie piesne, ktoré Lúčka hrala sú: „ Dobre je mi bývať, Koníček môj sivovraný , Ej na most dievky, na most“, Chlapec som ja chlapec, Viaš ti milý, Keby znala čipky pliesť, Keby mi to prišlo, Jajže volky volky sú, Sädla muška, Ej rozmarín, rozmarín, U Havranky hrat budú a ďalšie. Súbor však hrá aj piesne iných regiónov Slovenska, ba aj piesne iných národov. Skupina mladších žiakov si získala uznanie aj pásmom rómskych piesní na vystúpeniach v Brzotíne a Drnave.

Fotogaléria

 


DĽH Lúčka v školskom roku 2010/2011

Detská ľudová hudba Lúčka je zoskupenie detí vo veku od 7 do 18 rokov.

Jej vedúcim je Mgr. Ondrej Šmiják .

V tomto  roku vlastne pôsobila ako dva samostatné celky.

10 detí s niekoľkoročnými skúsenosťami z pôsobenia v súbore   postupne nacvičovali  ľudové piesne

a to najmä z oblasti Gemera.

Zároveň však rozširovali svoj repertoár skladieb z vážnej, ale aj populárnej hudby.

9 detí mladšej vekovej kategórie sa zaoberalo najmä nácvikom detských ľudových piesní,

 ktoré sú im blízke.

Zároveň sa zapojili spevom, ale aj hrou na hudobné nástroje pri realizácii ľudových piesní „Veľkou Lúčkou“.

Viac tu: Lúčka 2010_2011 vyhodnotenie činnosti

 

FOTO:Činnosť DĽH Lúčka 2010/2011

                         

Lúčka 10. narodeniny

foto