Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Oznamy

I. ročník výtvarnej súťaže POZNAJ SVOJ KRAJ

Vyhlasovateľ:                   Základná umelecká škola Rožňava

Spoluorganizátor:           Mesto Rožňava, odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

                                          Občianske združenie rodičov pri ZUŠ v Rožňave

Continue reading

 

 

            Dňa 22. apríla 2009  sa uskutočnil

 IV. ročník Prehliadky detí MŠ v speve, tanci, poézii /próze/ a maľbe /kresbe/.

 

            Cieľom akcie bolo umožniť nadaným deťom MŠ predstaviť sa spolužiakom a porote, ktorá bola zostavená z radov učiteľov ZUŠ zo všetkých odborov.

 

            Výkony detí boli rôzne, niektoré boli veľmi zaujímavé a presvedčivé.

 

            Vďaka patrí predovšetkým pani učiteľkám MŠ za ich prípravu, usmernenie a povzbudzovanie.

 

            Žiadny účinkujúci neodchádzal z podujatia naprázdno – odmenou boli sladkosti a diplom za aktívnu účasť.

 

            Veríme, že niektoré z účinkujúcich detí budú v budúcnosti žiakmi našej školy a ich talent sa bude rozvíjať pod odborným dohľadom našich pedagógov.

 

                                 Zúčastnené materské školy:

 

  • MŠ Ulica Ernesta Rótha Rožňava
  • MŠ s VJM Ulica Ernesta Rótha Rožňava
  • MŠ Vajanského Rožňava
  • MŠ Pionierov Rožňava
  • MŠ Kozmonautov Rožňava
  • MŠ Evanjelickej cirkvi Rožňava
  • MŠ Štítnická ul. Rožňava

            Spolu počet účinkujúcich:         57 detí

         Hudobný prejav                 10

         Dramatický prejav               7

         Tanečný prejav                  25

         Výtvarný prejav                 15

 Foto nájdete tu.