Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Predsedníčka OZR pri ZUŠ v Rožňave

pozýva rodičov žiakov na celoškolské rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční

dňa 13. 11. 2015 o 16,30 hod. v budove na Štítnickej ulici č. 10.

Zasadnutie výboru a triednych dôverníkov bude 13. 11. 2015 o 15,30 hod. v budove na Štítnickej ulici č. 10.