Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Dňa 17.09.2014 sa o 15.30 hod. uskutočnil v Základnej umeleckej škole Casting do novozaloženého divadelného súboru MyDream. Castingu sa zúčastnili žiaci hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Výber najtalentovanejších žiakov prebiehal pod vedením Vlada Balka. Úspešného režiséra slovenských i českých denných seriálov (Búrlivé víno, Chlapi neplačú, Rodinné prípady, Ordinácia v ružovej záhrade), rôznych dokumentárnych i celovečerných filmov (Pokoj v duši).

Účasť žiakov bola prekvapivo vysoká. Castingu sa zúčastnilo 51 detí. Celý výber sa realizoval v dvoch kolách. Prvé kolo pozostávalo z krátkeho pohovoru medzi žiakom a režisérom. Tohto kola sa zúčastnili všetci žiaci. Do užšieho výberu, teda do druhého kola postúpilo 20 žiakov, ktorí sa museli naučiť krátky dialóg a následne ho v priestore zahrať.

Vyjadrenie Vlada Balka po Castingu: „Bol som milo prekvapený, že sa Castingu zúčastnili deti v takom hojnom počte. Je zjavné, že potenciál nadaných detí tu je o čom svedčí aj počet žiakov, ktorých sme vybrali do predstavenia. Je pozoruhodné, že vzhľadom na to, že sa nachádzame v pomerne malom meste, deti majú ambíciu zaoberať sa umením, krásou a duchovnom. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa samotné prostredie a tvrdosť podmienok v tomto kraji odrážajú na osobnosti detí. Všeobecne môžem skonštatovať, že žiaci boli veľmi príjemní, skromní, sčítaní, inteligentní, čo znamená, že nie sú len otrokmi počítačov. Veľký obdiv patrí aj rodičom a môžu byť šťastní, že čas, ktorý venujú svojim deťom, nie je márny a zbytočný. Prešlo mi cez ruky viac tisíc deti počas rôznych castingov a potešilo ma, že som tu objavil 5-6 detí, ktoré sú okamžite pripravené hrať. Úžasným zjavom a slniečkom celého castingu bola najmenšia 5 ročná talentovaná slečna, ktorá ma svojou odvahou a prirodzeným vystupovaním natoľko očarila, že som rodičom ponúkol angažmán do filmového seriálu.“

„Chcem  sa poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa castingu zúčastnili a naplnili naše očakávania, všetkým rodičom za trpezlivosť a pánovi režisérovi za svoj drahocenný čas, ktorý venoval našim žiakom.“ – riaditeľka ZUŠ v Rožňave, Mgr. Monika Kerekešová