Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy

a Občianske združenie rodičov pri ZUŠ v Rožňave

vyslovuje   p o ď a k o v a n i e

vedeniu mesta a všetkým poslancom

Mestského zastupiteľstva v Rožňave

za poskytnutie finančných prostriedkov

na realizáciu

výstavby   k o t o l n e

v budove školy na Štítnickej č. 10.

Ď a k u j e m e