Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Predstavenie hrané deťmi – deťom „Lúčna rozprávka“

 

Keď svet je plný zhonu, náhlenia sa, chvatu – kde je priestor zastaviť sa? Príroda vôkol ponúka nespočetné možnosti. Či už hrou vánku v lístí, žblnkotavým spevom potôčika, či trilkovaním vtáčeniec, i čarom kvetov. Naučme sa počúvať, vnímať krásu, stíšiť sa,

 naučme to – naše deti.

to bol motivačný smer, ktorým detského diváčika viedlo predstavenie hry „Lúčna rozprávka“.

 Spoločná hra žiakov LDO ich viedla k vlastnému javiskovému uvedomeniu sa, k radosti zo skupinovej súhry,

 k vnímaniu obecenstva ako súčasti spoločnej hry zo života lúčnych obyvateľov.

A odkaz i príjem bol jednoznačný:

„Keď na lúku prídete,

rodinky tam nájdete.

Chrobáčikov a živočíchov svet

ak srdcia, uši nastražíte,

začujete ich reč hneď.

Chráňte si ich! Nešliapte“

A prírodu vždy pozdravte!

 

Literárno-dramatický odbor ZUŠ v Rožňave

Monika Kardosová

foto tu: