Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

fotky tu…

M. Novák : Aké drevo

Adriana Rusnáková,4.roč.

Matěj Boroš, 5. roč., spev

klav. sprievod : Mária Senglerová

tr. uč.: Helena Pál Balážová

 J. Hostaň : Muzikant, Popěvky, Bázlivý

Anna Baffy, 1. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč. : Silvia Mikulová

C. Süsser : Setkání

Jana Kleinová, 1. roč., gitara

tr. uč.: Peter Henriczy

Zmes rytmov

Orbán Attila  Bakos, 1. roč, bicie

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

C. Süsser : Dumka

Boris Fedor, 1. roč., gitara

tr. uč.: Peter Henriczy

Levočský pestrý zborník : Serenáda

F. Couperin : Rondo

Andrea Ferenczová, 2.roč., zobc. flauta

klav. sprievod: Silvia Mikulová

tr.uč.: Silvia Mikulová

M. Hošek : Máteník

H. Baklanova : Etuda

D. Kabalevskij : Malá polka

Lea Šimonová, 2. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Valéria Klincková

tr. uč.: Valéria Klincková

F. Carulli : Waltz

F. Carulli : Allegretto

Emese Demeterová, 2.roč., gitara

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

Disco rytmy – zmes

Ján Borčík, 2. roč., bicie

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

Veselo še dzivče

Patrícia Horváthová, 1. roč., spev

klav. sprievod : Mária Čobádyová

tr. uč.. Denisa Puškášová

G. F. Händel : Song of triumph

Timea Hajdúková, 1. roč., saxofón

klav. sprievod : Mária Kerpánová

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

D. Spilka : A v tej našej záhradôčke

Keď Anička húsky pásla

Vivienn Krištófová, 1. roč., spev

klav. sprievod: Mária Čobádyová

tr. uč.: Helena Pál Balážová

M. Hošek : Moderátko, Tutovka

Bettina Vajnerová,3. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč.: Silvia Mikulová

J. A. Losy : Menuet

Štefan Zagiba, 3. roč., gitara

tr. uč.: Peter Henriczy

M. Kocsár : Saltus Hungaricus I. č.

M. Hošek : Tutovka

Zsófia Molnár, 3. roč., zobc. flauta

klav. sprievod: Silvia Mikulová

tr. uč.: Silvia Mikulová

Koledníci

Polka jede

Stella Poulová, 3. roč., zobc.  flauta

klav. sprievod: Valéria Klincková

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

J. Matuška : Konvalinka

Snežienka

Angela Farkasová, 4. roč., spev

klav. sprievod : Mária Čobádyová

tr. uč. : Helena Pál Balážová

C. Süsser : Romance

Měsíc

Sebastián Pál Baláž, 3. roč.

Amáde Pál Baláž, 2. roč., git. duo

tr. uč.: Peter Henriczy

M. Novák: Čo je mier

J. Snížková: Měla jsem holoubka

Ján Villim, 4. roč., spev

klav. sprievod: Mária Senglerová

tr. uč.: Helena Pál Balážová

I. Rozas : Nad vlnami

Viktor Darvaš, 4. roč., husle

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč. : Mgr. Ondrej Šmiják

D. Spilka : Preleť, sokol

T. Frešo : Medveď – Tuba

Adriana Rusnáková, 4. roč., spev

klav. sprievod : Mária Senglerová

tr. uč.:  Helena Pál Balážová

B. Urbanec : Prečo si ma, mamulienka

M. Schneider – Trnavský: Ej, točí sa mi, točí

Nikoleta Vodová, 3. roč.,  spev

klav. sprievod: Mária Senglerová

tr. uč.: Helena Pál Balážová

J. S. Bach : Menuet

Ľuboš Mjachký, 4. roč., gitara

tr. uč. : Peter Henriczy

Traditiomal : Amazing Grace

Andy Gergely, 7. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Mária Kerpánová

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

J. Snížiková : Na tom bošileckým mostku

A.Brezovský: Demikát

Matěj Boroš, 5. roč., spev

klav. sprievod : Mária Senglerová

tr. uč.: Helena Pál Balážová

W. A. Mozart : Menuetto

M. Hošek : Tarantella

Liana Džubáková, 7. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč.: Silvia Mikulová

F. E. Bach : Pochod

Katarína Kalinová,6. roč., zobc. flauta

Zuzana Šurinová

Katarína Šurinová, komorná hra

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

             Valéria Klincková

J. S. Bach : Rondeau

Jakub Gdovin Tomáš,7. roč., zobc. flauta

klav. sprievod : Mária Kerpánová

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

B. Haščáková : Sen

Klaudia Ondrejčíková, 7. roč., spev

tr. uč.: Denisa Puškášová

H. Eccles . Sonáta

Eva Šmijáková, 7. roč., husle

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč.: Mgr. Ondrej Šmiják

W. A. Mozart : Bagatela

Lea Džubáková, 3. roč./II. st.,zobc. flauta

klav. sprievod : Silvia Mikulová

tr. uč.: Silvia Mikulová

Peha : Krajinou

Ivana Krajňáková, 5. roč., spev

vlastný sprievod s gitarou

tr. uč.: Denisa Puškášová

W. A. Mozart : Malá nočná hudba

Alexandra Dujčáková,1. roč./II. st., flauta

klav. sprievod : Mária Kerpánová

tr. uč.: Mgr. Alexander Kovtun

Detská ľudová hudba Lúčka

Bláha : Pieseň a čardáš

Detská ľudová hudba Lúčka

Šostakovič : Valčík č. 2

Žiaci z tried : Silvii Mikulovej

                      Mgr. Ondreja Šmijáka