Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Detská  ľudová  hudba  Lúčka /foto tu./

 v školskom roku 2009/2010 

Detská ľudová hudba Lúčka je zoskupenie detí vo veku od 7 do 17 rokov. Jej vedúcim je Mgr. Ondrej Šmiják . V tomto školskom roku vlastne pôsobila ako dva samostatné celky.

11 detí s niekoľkoročnými skúsenosťami z pôsobenia v súbore   postupne nacvičovali  ľudové piesne a to najmä z oblasti Gemera. Zároveň však rozširovali svoj repertoár skladieb z vážnej, ale aj populárnej hudby.

8 detí mladšej vekovej kategórie, z ktorých väčšina ešte len v tomto roku začala účinkovať v súbore, sa zaoberalo najmä nácvikom detských ľudových piesní, ktoré sú im blízke.

Zloženie a organizácia Lúčky: 

V skupine starších žiakov pôsobili v školskom roku 2009/2010 títo mladí muzikanti:

huslisti –  Adriana Šmijáková, Eva Šmijáková, Samuel Rudnay, Viktor Darvaš

husľové konry –  Štefan Kišš, Bálint Kristóf

akordeón – Rastislav Mišanko

spev –   Zuzana Rudnayová

na kontrabase hral  Branislav Dujčák  a vyučujúci Ondrej Šmiják

V súbore naďalej pôsobili aj absolventi Zuzana Birková – husle a spev a Radoslav Žolko – husľové kontry a spev. 

„Malej Lúčke“ pôsobili títo žiaci:

huslistky – Barbora Krasnovská, Mária Juriniová

flauta – Andrea Ferancová

husľové kontry – Bálint Ibos, , Tibor Tóth.

kontrabas – Branislav Dujčák

spev a rytmické nástroje – Martina PolomskáKristián Krištóf

Do spevu sa zapojili všetci členovia Malej Lúčky. 

Umelecký vedúci Ondrej Šmiják – učiteľ huslí – zabezpečuje výber piesní, úprava piesní a ich rozpisovanie pre jednotlivé nástroje, nácvik nástrojov – husle, kontra, kontrabas, súhru jednotlivých nástrojov, organizačné zabezpečenie akcií.

Pani Ildikó Jamrichová –  vyučuje hru na akordeón, rozpisuje party pre akordeóny.

Pani Silvia Mikulová vyučuje hru na flautu a upravuje noty pre tento nástroj.

Pani Helena Pál Balážová sa stará o  hlasovú prípravu speváčok.

Vedenie školy v spolupráci s vyučujúcimi zabezpečuje obnovu krojového vybavenia, údržbu hudobných nástrojov, metodické a materiálne vybavenie.

Občianske združenie rodičov školy podporuje súbor pri organizácii sústredení, pri vystúpeniach a ocenení žiakov za aktivitu na konci školského roka.

Čo sa nám v tomto roku podarilo

Školský rok sa síce začína 1. septembra, ale naša ľudová hudba začala skôr – 25. augusta. V ten deň sa všetci muzikanti Lúčky zišli, aby si zopakovali piesne, ktoré mali zahrať na blížiacom sa folklórnom festivale.

28. augusta 2009 sa uskutočnilo vystúpenie ľudových súborov v Rožňave na Námestí baníkov, ktoré malo byť pozvánkou na folklórny festival v Rejdovej. Tento festival s názvom „Vôňa Gemera“ sa uskutočnil 29. augusta v Rejdovej. Na oboch podujatiach sa zúčastnila „Veľká aj Malá“ Lúčka. Počasie síce nebolo slnečné, ale diváci napriek tomu ocenili výkony malých muzikantov, ktorí zahrali a zaspievali piesne – Na Sirkovskej veži , Vydali me do Rejdovej, Ej rozmajrín, rozmajrín, či Hôra, hôra sivá skala. Organizátori festivalu ich ocenili ďakovným listom.

12. septembra 2009 Lúčka hrala na dvoch podujatiach. Bol to kultúrny program na Námestí baníkov v Rožňave, pri príležitosti mestského jarmoku.

Druhým podujatím bolo vystúpenie v Rožňavskom Bystrom, z ktorého pochádzajú členovia Lúčky – Samko a Zuzka Rudnayovci, ako aj speváčky, ktoré niekoľko rokov v Lúčke účinkovali – Evka Dovcová a Dominika Ďurská.

10. októbra 2009 vystupovali členovia Lúčky s pásmom slovenských, maďarských a rómskych piesní v obci Drnava, ako hostia miestneho detského ľudového súboru, v ktorom účinkujú aj naši muzikanti – Bálint Kristóf a Bálint Ibos.

6. novembra 2009 sa v galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov uskutočnila vernisáž výtvarných prác  14. ročníka medzinárodného maliarskeho sympózia s názvom „Mlyn“. Atmosféru vernisáže umocnil aj krátky hudobný vstup v podaní Lúčky. Odzneli tu skladby „Yesterday, Španielska romanca a Hava Nagila.

16. decembra 2009 usporiadala naša základná umelecká škola Vianočný koncert. Malá Lúčka sa tu predstavila koledami Daj boh šťastia a Nesieme vám noviny. Bolo to prvé vystúpenie Malej Lúčky v novom zložení. Huslisti Samko Rudnay, Viktor Darvaš, Bálint Kristóf a Branislav Dujčák vystúpili v komornom súbore so štyrmi vianočnými piesňami. Lúčka si k tejto udalosti pripravila aj pieseň so známej rozprávky Tři oříšky pro Popelku. Spracovanie tejto piesne sa vydarilo aj vďaka spolupráci s pani učiteľkou Helenou Pál Balážovou, a účinkovaní jej žiaka Matěja Boroša, ktorý ju spolu so Zuzkou Birkovou a Zuzkou Rudnayovou zaspieval.

18. januára 2010 spestrila detská ľudová hudba program triedneho koncertu husľového oddelenia.

3. februára sa konal kultúrny program pri príležitosti Dní mesta Rožňava v sále radnice. Lúčka vystúpila s pásmom čardášov z Tekova, Zemplína a Gemera. Malá Lúčka predviedla skladby Šijeme vrecia, šijeme a Ja som muzikant. Deti mohli vystúpiť v programe, v ktorom okrem rožňavských súborov vystúpili aj účinkujúci z Maďarska.

5. februára sa konala vernisáž výstavy slovenských medailérov, v priestoroch Rožňavskej radnice. Lúčka otvorenie tejto výstavy obohatila hudobným programom.

25. marca sa v priestoroch ZUŠ v Rožňave na Štítnickej ulici uskutočnila regionálna súťaž v detskom folklóre pod názvom U Havranky hrat budú. Organizovalo ju Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. V kategórii sólistov inštrumentalistov sa zúčastnili Samko RudnayViktor Darvaš . Obaja získali strieborné pásmo. V kategórii ľudových hudieb sa Lúčka umiestnila v ZLATOM PÁSME s postupom na krajské kolo s pásmom gemerských piesní, pod názvom Zakukala kukulienka“. Veľkým úspechom bolo aj Strieborné pásmo, ktoré získala Malá Lúčka s pásmom detských piesní „Zahrajme sa“.

V dňoch 15. a 16. apríla deti z Rožňavy navštívili družobné maďarské mesto Szerencs. Táto návšteve sa uskutočnila na základe medzinárodného projektu, ktorého cieľom je rozvíjať priateľské vzťahy medzi štátmi Európskej únie. Deti v tomto prípade boli pre projekt vybraté zámerne, aby priateľstvo medzi národmi pretrvalo aj medzi budúcimi generáciami. Úlohou Lúčky bolo prezentovať našu kultúru, ale aj prostredníctvom hudby ukázať, že naše národy vedia nájsť spoločnú reč a tou bezpochyby hudba je. Dôkazom toho bola reakcia divákov, ktorí skladbu Pieseň a čardáš sprevádzali hlasným potleskom.  

23. apríla 2010 sa v Košiciach uskutočnila Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.

V súťaži ľudových hudieb sa popri ľudových hudbách s dlhoročnými skúsenosťami z Košíc, Michaloviec, či Spišskej Novej Vsi predstavila naša ľudová hudba Lúčka. Jej zaradenie do STRIEBORNÉHO PÁSMA bolo ocenením našej činnosti a povzbudením pre ďalšie účinkovanie v tomto hudobnom žánri.

26. apríla 2010 sa v koncertnej sále ZUŠ na Štítnickej ulici uskutočnila prehliadka niekoľkých oddelení hudobného odboru našej školy – sláčikového, dychového, speváckeho a gitarového. Lúčka sa tu predstavila dvoma skladbami. Bola to skladba Pieseň a čardáš a Valčík č. 2 od D. Šostakoviča. Posledne menovaná skladba bola spracovaná v spolupráci s pani učiteľkou Silviou Mikulovou a jej žiačok, hrajúcich na flaute.

Spoluprácapriateľstvo sú základom pre činnosť nášho súboru a pre jeho ďalší rozvoj. Preto aj v tomto roku členky nášho súboru AdrianaEva Šmijákové účinkovali na mnohých vystúpeniach spoločne so súborom Haviarik, ktorý v Rožňave pôsobí. Spolupráca s medzi jednotlivými vyučujúcimi umožnila spracovať ďalšie melódie, ktoré potešili rodičov, samotných mladých muzikantov i priaznivcov Lúčky.