Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Dňa 21. a 22. mája 2009

sme usporiadali výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ.

Cieľom koncertu  s tematickým podtextom – Príroda v hudbe

bolo adekvátnou formou predstaviť deťom predškolského veku

a žiakom 1. a 2. ročníka prácu žiakov ZUŠ v jednotlivých odboroch

a zároveň ich motivovať na štúdium na našej škole.

Koncertov sa zúčastnilo 690 detí a žiakov.

Foto tu.