Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Žiaci speváckeho oddelenia ZUŠ pod vedením

 pani učiteľky Heleny Pál Balážovej

sa dňa 19. a 20. mája 2009 zúčastnili

celoslovenskej speváckej súťaže Petra Dvorského v Košiciach.

Súťaž bola dvojkolová. Z našich 5 účastníkov –

Angelika Farkašová, Ján Villim, Adriána Rusnáková,

Nikoleta Vodová a Matěj Boroš

sa v silnej konkurencii z prvého kola do druhého kola prebojovali:

A. Farkašová, N. Vodová a M. Boroš.

Umiestnenie:

strieborné pásmo –  Nikoleta Vodová

bronzové pásmo – Matěj Boroš, Angelika Farkašová.

 

Vďaka patrí aj korepetítorom, ktorí sú pri speve ich veľkou oporou,

a to pani zástupkyni Márii Senglerovej a pani učiteľke Márii Čobádyovej.

 

Všetkým blahoželáme a prajeme mnoho ďalších speváckych úspechov.

                                                                                                                                                          Eva Klenovská, riaditeľka ZUŠ

foto – tu –