Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Peter Bálint reprezentoval našu školu

počas svojho štúdia na rôznych krajských a celoslovenských súťažiach.

Úspechy, ktoré dosiahol, sú výsledkom jeho talentu, usilovnej práce, vytrvalosti

a odborného vedenia  jeho pani učiteľky M. Kerpánovej.

V tomto školskom roku sa zúčastnil súťaží:

Pódium mladých umelcov v Rimavskej Sobote – 1. miesto + laureát súťaže

Nadregionálna súťaž Klavír 2009 – 1. miesto + laureát súťaže

Medzinárodná súťaž Klavírna Orava 2009 v Dolnom Kubíne – 5. miesto

Svoje nadanie bude rozvíjať

štúdiom na Konzervatóriu v Košiciach,

kde na prijímacích skúškach získal maximálny počet bodov v hre na klavíri.

Mladému 15. ročnému umelcovi Petrovi Bálintovi

patrí srdečné blahoželenie

a poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

foto -tu-