Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

I. ročník výtvarnej súťaže POZNAJ SVOJ KRAJ

Vyhlasovateľ:                   Základná umelecká škola Rožňava

Spoluorganizátor:           Mesto Rožňava, odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

                                          Občianske združenie rodičov pri ZUŠ v Rožňave

 

Cieľ a poslanie súťaže:

ü  Podnietiť u detí záujem o svoj kraj, kultúru, historické pamiatky, tradície, prírodu.

ü  Poznávanie historických pamiatok svojho kraja zvyšuje u detí pocit hrdosti na dejiny svojej vlasti, regiónu, obce.

ü  Vytváranie si kladného vzťahu k prírode svojho kraja veľmi výrazne prispeje – najmä u detí k jej ochrane.

 

Podmienky súťaže:

ü  Súťažiť sa bude v 4 kategóriách:

§  1. kategória                           6 –   8   rokov

§  2. kategória                           9 – 11  rokov

§  3. kategória                         12 – 14   rokov

§  4. kategória                         nad  15  rokov

 

Poznámky:

ü  Vekové kategórie platia tak pre Základné školy ako aj pre Základné umelecké školy.

ü  Odlišnosť bude v tzv. pásmach, kde:

o     Základné školy v okrese Rožňava budú hodnotené v I. pásme

o     Základné umelecké školy budú hodnotené v II. pásme

 

Termín zaslania  výtvarných prác:   do konca septembra 2009

ü  Príspevky do súťaže musia byť označené na zadnej strane práce nasledovne: ZŠ /ZUŠ/, meno a priezvisko žiaka, vek, kategória, meno a priezvisko pedagóga.

ü  Práce zaslané do súťaže sa nevracajú!

ü  Počet prác z jednej školy je obmedzený – 15 výtvarných prác.

 

Vyhodnotenia súťaže:                      

ü  Vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy 15. október 2009.

ü  Miesto: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

 

Práce prosíme zasielať na adresu:

Základná umelecká škola

Mgr. Jana Kušnierová vedúca odd. VO

Normová 1190/2

048 01  Rožňava

 

 

 

 

    Klenovská Eva                                 Mgr. Kušnierová Jana                   Mgr. Gyömbérová Alžbeta

    riaditeľka školy                               vedúca odd. VO                             vedúca odboru     

                                                                                                                       ŠKMŠ a ZPOZ