Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

12. júna 2009 oddelenie výtvarného odboru  s finančnou podporou

 Občianskeho združenia pri ZUŠ v Rožňave

zorganizovalo exkurziu do centra pamiatok Spiša.

Žiaci VO ZUŠ navštívili historické mesto Kežmarok

so slávnym dreveným artikulárnym kostolom

a kaštieľ Strážky, kde žil slávny maliar – slovenský impresionalistia

gróf Ladislav Mednyánszky.

Pekný zážitok mali aj v kaštieli Markušovce a najmä v letohrádku Dardanelly,

v múzeu hudobných nástrojov.

Keďže niektorí žiaci VO navštevujú aj hudobný odbor,

mohli si zahrať na kvalitnom historickom klavíri

na čele s pani učiteľkou Máriou Čobádyovou.

Všetci prítomní umelcov odmenili veľkým potleskom.

 

Žiaci poďakovali za zorganizovanie exkurzie

a zároveň vyslovili prosbu  o zorganizovanie podobných náučných exkurzií aj v budúcnosti.

 

foto tu.