Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

ZUŠ v Rožňave a OZR pri ZUŠ v Rožňave zorganizovali dňa 1. 12. 2009

prvýkrát v histórii školy koncert pod názovm „Ako sa robí jazz.“

 Akcia bola plánovaná pre žiakov školy, ale ich rady rozšírilo aj početné

obecenstvo z radov rožňavčanov a okolitých obcí.

Hosťami koncertu boli tí najkompetentnejší v tomto hudobnom žánri –

– skupina Árpáda Farkaša.

Ich produkcia v priebehu hodiny oslovila

a ohúrila nielen deti, ale aj dospelých.

foto tu.

Okrem úžasnej hudby v ich podaní

sme sa čo – to dozvedeli aj o vývoji

a smerovaní jazzovej hudby.

Chceme veriť, že takéto podujatie

na pôde školy nebolo prvý ani poslednýkrát

a že veľmi kladne motivovalo našich žiakov

pri ich činnosti v ZUŠ.